Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được Trường dạy lái xe Cửu Long cấp GPLX

Trường dạy lái xe Cửu Long cấp GPLX và Tổ chức đào tạo lái xe ở trình độ sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành một nghề đơn giản , có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.
Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.
Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
logocuulong
Xem thêm về lịch sử Trường dạy lái xe Cửu Long

Sử dụng - Bảo quản GPLX - Hồ sơ gốc

  1. GPLX không để mất, rách, hư hay nhòe hình
  2. Không để quá hạn, thời gian cho phép đổi là trong vòng 60 ngày trước khi hết hạn
    • Nếu quá hạn > 1 tháng < 6 tháng: Thi lại lý thuyết
    • Nếu quá hạn > 6 tháng: Thi lại toàn bộ (Lý thuyết + Thực hành)
    • Trường hợp mất GPLX nếu còn hạn và còn hồ sơ gốc: Thi lại Lý thuyết.
  3. Nhận Hồ sơ và cấp lại GPLX tại Sở GTVT Tp. Hồ Chí Minh – phòng Quản lý sát hạch cấp GPLX: Số 252 Lý Chính Thắng, Q. 3.