Phần mềm ôn tập lái xe

Phần mềm ôn tập lái xe – Trường dạy lái xe Cửu Long. Tổ chức đào tạo lái xe ở trình độ sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành một nghề đơn giản , có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.
Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.
Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
logocuulong
Xem thêm về lịch sử Trường dạy lái xe Cửu Long

Tải về

Tải phần mềm ôn tập lái xe

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Giải nén phần mềm

Bước 2: Mở phần mềm

Bước 3: Chọn đề thi sát hạch phù hợp

Bước 4: Tiến hành làm bài kiểm tra

Bước 5: Làm bài sát hạch 30 câu trắc nghiệm

Bước 6: Kết thúc bài thi

Bước 7: Xem bài thi và kết quả

Bước 8: So sách kết quả