11-12-2014 tới nay

Giấy phép đào tạo các loại

Hiện nay nhà Trường đang hoạt động theo giấy phép số 7855/GP-SGTVT cấp ngày 11/12/2014 của Sở Giao Thông vận tải TP.HCM đào tạo hạng B1,B2, C và giấy phép số 4343/GP-SGTVT cấp ngày 19/09/2012 của Sở GTVTTP.HCM đào tạo hạng A1.
24-08-2007

Giấy phép đào tạo hạng C

Trường Dạy nghề Tư thục Lái xe Cửu Long được phép đào tạo thêm hạng C theo quyết định số 56/CĐBVN-QLPT&NL của Cục Đường bộ Việt Nam.
1998

Trường dạy nghề tiêu chuẩn

Trường Dạy lái Xe Cửu Long được công nhận là 1 trong 7 trường dạy nghề đủ điều kiện hoạt động theo quy chế Trường Dạy nghề Tư thục theo quyết định số 2462/ QĐ- UB-NC ngày 11/05/1998 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.
12-07-1996

Giấy phép đào tạo hạng D

Trường dạy lái xe Cửu Long được đào tạo thêm hạng D theo giấy phép số 1845/TCCB của Bộ Giao thông Vận tải.
01-02-1996

Giấy phép đào tạo hạng A1, A2, A3, B1, B2

Bộ Giao thông Vận Tải cấp phép cho Trường dạy lái xe Cửu Long được đào tạo lái xe các hạng bằng A1, A2, A3, B1, B2 theo giấy phép số 008/TCCB.
năm 1990

Thành lập

“Công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ giao thông vận tải” được phép mở Trường dạy nghề lái xe Cửu Long theo quyết định số 119/QĐ- DN ngày 20/12/1990 của Ban Giáo dục Chuyên nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP.HCM
Giấy phép dạy nghề đầu tiên: số 33/GPDN của ban Giáo Dục Chuyên Nghiệp trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.